Poleret betongulv Danmark

Poleret betongulv

Selve gulvpoleringen starter med metalbundne metal slibesegmenter, hvor der typisk slibes fra grit 30-120. Slibediamanter i grit 30 tager større ujævnheder i overfladen på betone, og fjerner eventuelle skader efter regnvejr og lignende. Den grovere del af diamantslibningen foregår typisk i 2-4 trin. Når overfladen fremstår pæn og plan tilsættes en vandbaseret hærder som CS Cure, der ud over at forstærke betonen også forhindrer vandindtrængen i betonen. Herefter poleres overfladen med det der hedder resinbundne diamanter fra grit 50 til ? Jo finer grit der anvendes til slutpoleringen, jo højere glans vil betongulvet få. Hvis en overflade som klaverlak ønskes, så vil poleringen normalt afsluttes ved grit 1500.

Det er muligt at tør eller vådpolere et betongulv, og hver metode har deres fordele og ulemper. Den hurtigste metode er tørpolering af betongulve, og sviner langt mindre end en vådpolering. Til tørpoleringen bruges der kraftige støvsugere, der er monteret med forudskillere og specielle Hepa filtre, der sikrer at så meget som muligt at slibestøvet opsamles. Ved vådslibning af gulvoverflader holder slibesegmenterne længere end ved tørslibning, idet vandet på gulvet fungerer som køle -og smøremiddel. Vådslibning skaber rigtigt meget slibeslam, der skal fjernes fra overfladen, under slibningen og bagefter under rengøringen. Dette slam skal bortkøres og afskaffes af miljøcertificerede firmaer.

Betongulvspolering

Betongulvspolering

Når man udfører betongulvspolering så er det vigtig, at maskinen man bruger til at slibe med, ikke bruger for grove diamanter fra starten, da dette kan medføre at der slibes ned i selve tilslaget i betonen (stenene). I nogle tilfælde kan selve den slurry der bruges til at lave den glittede overflade med, være meget tyndt hvilket kan gøre risikoen for en gennemslibning større. Her kommer CS Colorscreed ind, da dette gulv garanterer, at der ikke slibes igennem til et stenlag, uden at dette er planlagt.

CS Colorscreed gulvet bliver produceret til hver enkelt opgave, og tilpasses den enkelte kundes ønsker for at tilgodese alle de ønsker der måtte være vedrørende kundens nye poleret betongulv. CS Colorscreed er ikke en hyldevare, hvilket betyder at vi ud fra standardfarverne hvid og grå skaber alle de variationer, man måtte ønske.

Overfladen på både polerede og slebne betongulve kræver en overfladebeskyttelse, for at kunne holde sig smukke og for at kunne modstå den trafik gulvene dagligt vil blive udsat for.

Polering af gulve

Polering af gulve

Polering af gulve har været brugt i mange hundrede af år, dels for at holde den rene og flotte, men også for at gøre dem stærke og modstandsdygtige overfor den trafik de udsættes for. Forskellige gulve kræver forskellige poleringsmetoder, og der findes i dag rigtig mange forskellige systemer og metoder. De har dog det fælles mål at vedligeholde og gøre de respektive gulve flotte.