Sidste indlæg her i bloggen, handlede om revner og hvilke type revner der findes. Der var dog en helt speciel type revne som ikke blev omtalt.

Denne specielle type revner skyldes vertikal forskydninger i underlaget. Disse opstår når et terrændæk enten bevæger sig op eller ned. Revner af denne type kræver nogle helt specielle forhold for at opstå, idet forskydningen skyldes bevægelse i et ellers dødt materiale som beton.

Det er let at fastslå om en given revne skyldes en forskydning, idet der så vil være højdeforskel på hver side af revnen.

Hvordan opstår disse revner så. Ser man på et terrændæk og omregner betonens vægt ud på kvadratmeter, så opdager man at et terrændæk er tungt. Rigtig tungt. Når man tager udgangspunkt i at et terrændæk vejer ca. 200-250 kilo pr. m2, så kan man hurtigt regne ud at det kræver en styrke på op i mod 7500 kg. at vertikal forskyde et terrændæk i en stue på 60m2, hvis revnen påstår på midten. Det er store kræfter der er i spil når vertikal forskydninger i terrændæk opstår.

I nye huse opstår denne type revner normalt ved at afretningen under isoleringen, enten er for hårdt eller for svagt stampet. Er tilfyldningen stampet for hårdt, så kan dette gøre at der skabes et opadgående tryk under terrændækket, hvilket kan skabe en vertikalforskydning. Er der stampet for svagt, så kan tilfyldningen falde samme, hvilket vil resultere i at terrændækket ikke støttes ordentligt nedefra, med en mulig vertikal forskydning som følge. Opstår vertikal opadgående forskydninger i et gammelt terrændæk, så skyldes dette i 100% af alle tilfælde at der er et vandsøjletryk under terrændækket, typisk skabt af grundvand. Synker et gammel terrændæk sammen, så skyldes dette tit at tilfyldningen under dækket udhules, af en vandår der løber under huset. Dette kan godt opstå i løbet af kort tid.

Alle vertikal forskydninger skal tages meget alvorligt, og de kræver en specialist undersøgelse for at fastslå grunden til problemet er opstået. Denne type revner har også sit eget BYG-ERFA blad. I Danmark er Uretek et af de førende firmaer.