Der kan være mange grunde til at man gerne vil vide noget om vandindholdet i et betongulv. En af de vigtigste grunde er for at fastslå betonens hærde stadie, altså hvor hård betonen er blevet. Det kan også være fordi man gerne udføre gulvbelægninger ovenpå betonen, og derfor bliver nødt til at vide den relative fugtighed(RF) i betonen.

Når der skal måles beton i beton, så findes der forskellige apparater til dette formål.

Kapacitiv fugtmåling:

En Gann måler kaldes en kapacitiv måler, og sender en strøm igennem det underlag der skal måles på, og registrerer så ledningsevnen i materialet. Denne form for måling giver et billede af fugtigheden på overfladen og kaldes derfor også en overflademåler. Det betyder at skal målingen bruges som kvalitetssikring eller til anden dokumentation, så er denne måling ikke god nok. Dette fremgår også af publikation fra Unicon.

Destruktiv fugtmåling:

Denne målemetode adskiller sig fra kapacitiv måling, ved at man typisk borer et hul ned i betonen, og efterfølgende måler fugten i dette borehul. Når hullet er boret så sættes en prop i hullet, og så venter man til næste dag, før man presser en målesonde igennem proppen i hullet. På den måde kan man få et nøjagtigt resultat.