På dette billede ses et betongulv med en revne, en vel og mærket meget lige revne. Revner af denne type kaldes orienterede revner, fordi de følger en brudlinje i konstruktionen. På billedet her kunne brudlinjen være en gammel væg der hvor fundamentet stadig lå under betongulvet. Det kunne også være der hvor lederen lå dengang betongulvet blev lavet.

Der findes mange forskellige typer af revner, og hvis man læser denne publikation fra Ålborg Portland, så vil man se at revner ikke bare er revner. Da revner kan have stor indflydelse på en konstruktion, er det vigtigt at få fastslået hvilken type revner der er tale om, i en given problemstilling.

Som udgangspunkt revner al beton, spørgsmålet er bare hvor store revnerne bliver. Revner inddeles i kategorier alt efter deres størrelse. Derefter inddeles revner i kosmetiske og konstruktive, hvor de kosmetiske ingen indvirkning har på konstruktionen, og konstruktive kan have en ødelæggende effekt.

Revnen på billedet her til højre vil såfremt den kun er i det øverste lag være en kosmetisk revne. Stammer revnen fra den underliggende beton, så er sagen en helt anden, idet en gennemgående revne vil fjerne styrken i konstruktionen, og gøre det muligt for dødelige gasser som Radon, at kunne akkumulere i huset. Har man et gulv med denne type revne, så kan man tage en nål og se og man kan presse den ned i revnen. Kan nålen presse ned i revnen så bør der ALTID foretages en boreprøve over revnen, således at årsagen og derved løsningsmodellen kan fastslås.

Man kan altså meget let finde ud af om et revne i et gulv som her til højre, er en svindrevne i selve gulvet, da den så kun vil ligge i de øverste 7-8mm. Kan nålen presse eller bankes længere ned, så er der tale om en konstruktionsrevne der kræver undersøgelse.