Produktbeskrivelse

CS Colorscreed er en hurtighærdende pumpebar og semi selvnivellerende cementbaseret hybridbeton.

Produktet er fabriksfremstillet og der skal kunl tilsættes vand. Hybridbetonen har en hurtig afbinding og er normalt gangbar efter 1 time. Normal belastning kan foregå efter 1 døgn afhængig af temperatur- og udtørringsforhold. Slibning og polering kan under normale forhold opstartes efter 8 timers tørring.

Produktet findes som standard i hvid, lys grå og standard grå. Disse farver kan blandes indbyrdes og andre farver kan leveres på bestilling. Ligeledes kan CS Colorscreed produktet leveres med to forskellige typer konstruktionsfibre, hvilket gør produktet utrolig alsidigt.

Produktet kan tilsættes alle former for tilslag, og er yderst velegnet som base for terrazzogulve.

Anvendelse

CS Colorscreeds høje styrke og sammensætningen af tilslagsmaterialer, gør den yderste velegnet til diamantslibning samt polering. Produktet kan anvendes indendørs og udendørs, og til brug på gulve, trapper, vægge og som køkkenbordplader.

Udlægning

CS Colorscreed kan udlægges med ragel og blanding i velegnet blandekar, eller fra vort certificerede blandeanlæg, der automatisk blander CS Colorscreed massen med vand. Anlægget kan pumpe den blandede masse op til 70 meter væk.

Som standard udlægges 10mm, og produktet kan udlægges i tykkelser op til 40-50mm. i en arbejdsgang. Ved større lagtykkelser forfyldes/oprettes med CS basis eller CS Plan cementbaseret flydemørtel. (Se datablade).

Forarbejde

Betonunderlaget rengøres for løstsiddende materialer, støv, cementhud, olie, løs maling eller anden forurening, der kan forhindre vedhæftning. Det anbefales at der bruges diamantsliber eller slyngrenser til den mekaniske afrensning. Efterfølgende støvsuges overfladen grundigt.

Underlagets overfladestyrke skal være minimum 1,0 MPa efter rengøringen. Efter rengøringen primes overfladen 1 til 2 gange med CS Primer eller CS-2K Primer. Det er vigtigt at overfladen er mættet med primer, hvilket under normale forhold kræver minimum 200 gram primer pr. m2. Eventuel opretning foretages med CS Plan eller CS Basis cementbaseret flydemørtel. Der primes mellem lagene. Underlagets temperatur skal være over 12º C. Den optimale rumtemperatur er mellem 15º og 25º C. Lavere temperaturer vil medføre forsinket udtørring.

Revideret d. 27-03-2014